Events

Højer

Vandtårn

Planlagte events for 2020

EVENT KALENDER

Generanforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Den 9. marts kl 19.00 afholder vi Foreningen Højer Vandtårns 7. ordinære generalforsamling på Højers gamle Borgmesterkontor.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, i år er det den 1. marts. Kom og deltag, vi slutter af med en kop kaffe og den gode æblekage.

Download dagsorden her.

Aflyst. Den 19. september er dagen hvor lokale fødevareproducenter får mulighed for at vise deres specialprodukter frem, både med salg og smagsprøver.

Her mødes forbrugere, producenter og interresse-organitioner med marskens gode mad i fokus.

 Vi glæder os til dit besøg.

Vi åbner meget gerne uden for normale åbningstider, Ring på vagttelefonen Tlf.  +45 93 92 14 33

Højer Vandtårn

Nørrevej 50

6280 Højer


Tel: +45 93 92 14 33

E-mail: mail@fhvt.dk

Del denne side

Nationalpark vadehavet verdensarv
Nationalpark vadehavet

Webmaster: Klaus Aalling